Dejte o nás vědět:
Stavby dlouhý
Podsklepená garáž 3
V zájmu rozšiřování služeb jsme rozšířili činnost o vytváření výkazů výměr a ocenění stavebních objektů pro investory. K těmto účelům používáme Databázi ÚRS.

    Zajistíme:
  • Oceňování slepých rozpočtů
  • Kalkulace nabídek
  • Výtvoření výkazu výměr